+48.791653570

2016-07-28

Systemy oznaczania zębów


Systemy oznaczania zębów

W celu ujednolicenia i szybkiej komunikacji między wszystkimi zawodami mającymi doczeniania z obsługą zębów wprowadzono systemy oznaczania zębów. Cechą wspólną wszystkich systemów jest uniwersalny zapis przebiegu leczenia uzębienia u danego pacjenta, bez względu na pochodzenie i język. Każdy system stanowi odrębny zbiór zasad, które opisują schemat według którego opisywane są zęby pacjenta. Systemy oznaczania zębów istnieją od bardzo dawna i w dalszym ciągu są ulepszane dzięki nowoczesnej technologii komputerowej.

System oznaczania zębów to schemat krzyża dzielącego uzębienie na łuk górny i dolny, natomiast każdy łuk na prawą i lewą połowę. W sumie daje nam 4 ćwiartki.

Wyróżniamy następujące systemy oznaczenia zębów:

«powrót