+48.791653570

Stomatologia - cennik

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

LECZENIE KANAŁOWE

PROTETYKA

LICÓWKI

KORONY

PROTEZY

SZYNY

IMPLANTY

PERIODONTOLOGIA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

WYBIELANIE

LECZENIE DZIECI - ZĘBY MLECZNE (ZĘBY STAŁE - JAK U OSÓB DOROSŁYCH)

UWAGI DODATKOWE

GWARANCJA NA WYPEŁNIENIA KOMPOZYTOWE WYNOSI 12 MIESIĘCY OD PIERWOTNEGO ZAŁOŻENIA WYPEŁNIENIA
(wyjątek: wypełnienia tymczasowe oraz wypełnienia założone tymczasowo dla możliwości kontynuacji szerszego planu leczenia przy nieprawidłowych warunkach zgryzowych, które należy poprawić. Każdorazowo o takim fakcie lekarz jest zobowiązany powiadomić pacjenta)

GWARANCJA NA KORONY PROTETYCZNE WYNOSI 24 MIESIĄCE

GWARANCJA NA PROTEZY W TYM PROTEZY NA IMPLANTACH WYJMOWANE WYNOSI 12 MIESIĘCY

GWARANCJA NA STAŁE PRZYKRĘCANE PRACE NA IMPLANTACH WYNOSI 24 MIESIĄCE